Sporen in de stad - Religieuze diversiteit in vroeg-modern Amsterdam

Hollender-Veen-SporenStad

Cursusbeschrijving

Vanaf het einde van de zestiende eeuw kwam de stad Amsterdam tot ongekende bloei. De welvaart en de relatieve tolerantie trokken al snel immigranten uit alle windstreken aan, die om economische, religieuze of andere redenen hun heil in Amsterdam zochten. Zo kwamen bijvoorbeeld Zuidnederlandse protestanten, Spaanse en Portugese joden, Franstalige Hugenoten, Duitsers, Noren, Denen en Zweden naar Amsterdam. Wie door het zeventiende-eeuwse Amsterdam zou wandelen, zou dan ook een grote diversiteit aantreffen: in levensstandaard, taal, cultuur en levensbeschouwing. Sommigen, zoals seizoenarbeiders, waren slechts tijdelijk hier, anderen vestigden zich permanent in de stad.

De aanwezigheid van deze verschillende groepen bewoners manifesteerde zich in verschillende structuren, zowel sociaal, religieus als cultureel. In het verlengde daarvan verschenen in de stad sociale en religieuze instellingen ten behoeve van deze verschillende groepen. Veel van deze instellingen hebben een blijvende invloed gehad op de fysieke, sociale, religieuze en culturele structuur van de stad. In deze cursus zullen we aan de hand van concrete sporen in de stad ons verdiepen in de religieuze diversiteit van het zeventiende-eeuwse Amsterdam. De cursus zal zich grotendeels op locatie in de stad afspelen.

Deze cursus zit vol - aanmelden helaas niet meer mogelijk

Data en tijden

Deze cursus bestaat uit
2 hoorcolleges op de VU (op 12 februari en 25 maart)
4 colleges op locatie in Amsterdam (kort college, gevolgd door rondleiding/werkcollege). De locaties zijn:

  • Museum Ons' Lieve Heer op Solder
  • Portugese Synagogo
  • Doopsgezinde Singelkerk
  • Luther Museum
  • Waalse kerk  

Data: 12 februari t/m 25 maart 2020
Let op: geen college op 19 februari

Dag en tijd: woensdag, 13.30-16.00 uurLiteratuur en voorkennis

Gedrukte reader
E. Kuijpers, Migrantenstad. Immigratie en sociale verhoudingen in 17e-eeuws Amsterdam, Hilversum 2005

Studiebelasting: enkele uren per week

Docent

August-den-HollanderProf. dr. August den Hollander is hoogleraar Religieus Erfgoed aan de Faculteit Religie en Theologie en specialist op het gebied van religieus erfgoed in de stad Amsterdam.Mirjam-van-VeenProf. dr. Mirjam van Veen is hoogleraar kerkgeschiedenis aan dezelfde faculteit. Zij doet onderzoek naar religieuze migratie in de vroegmoderne tijd. Samen leiden zij het onderzoekscentrum Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism met als zwaartepunt religieuze migratie en co-existentie.

Op locatie worden ook andere experts/gastdocenten ingezet.

Prijs en aanmelden

Prijs: € 187  (incl. reader)

Wilt u zich aanmelden voor een cursus?
Dat kan via onderstaande knop. U meldt zich aan per programma. U krijgt dan eerst de vraag om een MijnHOVO-account aan te maken. In de bevestingsmail hiervan vindt u het verzoek een wachtwoord aan te maken. Direct daarna kunt u uw aanmelding voltooien.
Zodra u een eigen MijnHOVO-account hebt, kunt u direct zich voor deze of andere cursussen aanmelden.

Deze cursus zit vol. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.