Canon van de moderne westerse wijsbegeerte III - Filosofische klassiekers uit de negentiende eeuw

Jagersma-CanonIII

Cursusbeschrijving

Filosofische klassiekers uit de negentiende eeuw

In 2006 werd de Canon van Nederland opgesteld, waarin de belangrijkste ontwikkelingen in de vaderlandse geschiedenis vanuit 50 verschillende gezichtspunten (of ‘vensters’) worden belicht. Op soortgelijke wijze wordt in deze nieuwe, vijfdelige leergang een Canon van de moderne westerse wijsbegeerte gepresenteerd, waarbij in totaal 50 sleutelteksten van kopstukken uit de geschiedenis van het moderne denken (vanaf de Renaissance tot nu) worden besproken. Deze selectie van originele en invloedrijke werken fungeert als een verzameling vensters van waaruit de aard van de moderne filosofie optimaal inzichtelijk kan worden gemaakt. Elke gekozen tekst representeert een breuklijn, een opmerkelijke vernieuwing of een inspirerende vorm van kritiek op traditionele denkpatronen. Gezamenlijk hebben de geprogrammeerde filosofische klassiekers in sterke mate bijgedragen aan de vorming van de moderniteit.

In dit derde deel van deze leergang, dat gewijd is aan de negentiende eeuw, zullen de volgende filosofische klassiekers uit het betreffende tijdperk aan bod komen:

college 1    Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fenomenologie van de geest (1807)
college 2    Arthur Schopenhauer, De wereld als wil en voorstelling (1818)
college 3    Auguste Comte, Cursus in de positieve filosofie (1830-1842)
college 4    Ludwig Feuerbach, Het wezen van het christendom (1841)
college 5    Søren Kierkegaard, Vrees en beven (1843)
college 6    Max Stirner, De enkeling en zijn eigendom (1845)
college 7    Karl Marx en Friedrich Engels, Het communistisch manifest (1848)
college 8    John Stuart Mill, Over vrijheid (1859)
college 9    Gottlob Frege, Begriffsschrift (1879)
college 10   Friedrich Nietzsche, Genealogie van de moraal (1887)

Deze cursus is onderdeel van de leergang Canon Westerse wijsbegeerte.

Data en tijden

Deze cursus bestaat uit 10 hoorcolleges.

Data: 25 januari t/m 18 april 2020
Let op: geen college op 22 februari, 7 maart en 11 april

Dag en tijd: zaterdag, 13.30 - 16.00 uur


Literatuur en voorkennis

U kunt er zelf voor kiezen (enkele) bovengenoemde teksten mee te lezen. Er wordt geen gebruik gemaakt van overige literatuur.

Studiebelasting: naar eigen inzicht

Docent

Nieuwste foto AK_Jagersma_2015Drs. Arend Klaas Jagersma (1970) studeerde filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en was als onderzoeker en docent verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig docent filosofie. Sinds 1996 verzorgt hij colleges voor meerdere HOVO-instellingen.

Prijs en aanmelden

Prijs: € 290

 Wilt u zich aanmelden voor een cursus?
 Dat kan via onderstaande knop. U meldt zich aan per programma. U krijgt dan eerst de vraag om een MijnHOVO-account aan te maken. In de bevestingsmail hiervan vindt u het verzoek een wachtwoord aan te maken. Direct daarna kunt u uw aanmelding voltooien.
 Zodra u een eigen MijnHOVO-account hebt, kunt u direct zich voor deze of andere cursussen aanmelden.

De uiterste aanmelddatum voor deze cursus is verstreken; inschrijven is helaas niet meer mogelijk.