Dynamiek van de Nederlandse kust. Vorming – verandering – beheer

Borger-Dynamiek-NL-kust

Nederland acht zich veilig achter dijken en duinen. Dat is terecht. De waterkeringen worden voortdurend geïnspecteerd en zorgvuldig onderhouden. De Nederlandse kustzone is echter volop in beweging. De geschiedenis van de Nederlandse kust maakt duidelijk welke processen daar spelen. Daaruit blijkt ook wat de gevaren zijn. Nu nog steeds!

Begonnen wordt met de vorming van de duinen vanaf circa vijfduizend jaar geleden. Daarna wordt in grote stappen geschetst hoe de Nederlandse kustzone zich nadien heeft ontwikkeld. Vervolgens komen de processen die hebben geleid tot het ontstaan van de Zuidwestelijke Delta en de Waddenzee aan de orde. Ook de vorming van de Zuiderzee en de Biesbosch worden besproken. Daarnaast gaan we in op de bijzondere dijkzorg langs de benedenloop van de grote rivieren. Tot slot worden de redenen besproken die hebben geleid tot de afsluiting van de Zuiderzee en de Deltawerken.

Voor al deze onderdelen van de kustzone wordt de historische lijn tot op het heden doorgetrokken. Daardoor komt ook de huidige wijze van kustverdediging volop aan de orde, evenals de problemen die zich daarbij aandienen.

Data en tijden

Deze cursus bestaat uit 8 hoorcolleges.

Data: 25 februari t/m 14 april 2020

Dag en tijd: dinsdag, 13.30-16.00 uurLiteratuur en voorkennis

Gedrukte syllabus

Studiebelasting: ca. 1 uur per week

Docent

Guus_BorgerProf. dr. Guus J. Borger is emeritus hoogleraar in de historische geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was tot aan zijn emeritaat in 2007 tevens aangesteld als hoogleraar in de historische geografie aan de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op de bewoningsgeschiedenis van de zuidelijke oever van de Noordzee, vanaf het Skagerrak tot aan Cap Gris-Nez en vanaf de IJzertijd (ca. 600 v. Chr) tot op heden. De geschiedenis van de waterstaatszorg en het kustbeheer vormt daarvan een onderdeel.

Prijs en aanmelden

Prijs: € 239  (incl. syllabus)

 Wilt u zich aanmelden voor een cursus?
 Dat kan via onderstaande knop. U meldt zich aan per programma. U krijgt dan eerst de vraag om een MijnHOVO-account aan te maken. In de bevestingsmail hiervan vindt u het verzoek een wachtwoord aan te maken. Direct daarna kunt u uw aanmelding voltooien.
 Zodra u een eigen MijnHOVO-account hebt, kunt u direct zich voor deze of andere cursussen aanmelden.

 De aanmeldtermijn voor deze cursus is 16 februari verstreken; inschrijven is helaas niet meer mogelijk.