Vier vormen van vrijheid

Bolhuis_vrijheid_StudioDagmarVrijheid is een groot goed dat we koesteren in onze democratie, maar het is tevens een domein dat voortdurend onder druk staat. We leven in een polariserende wereld waarin iedereen zich beroept op vrijheid, maar daarmee vaak het recht opeist om anderen hun vrijheid te ontnemen. Godsdienstvrijheid, seksuele vrijheid, vrijheid van meningsuiting, vrijheid om je ongenoegen op allerlei manieren kenbaar te maken.

Als iemand zegt dat zijn of haar vrijheid wordt aangetast wordt het gesprek op de spits gedreven, want dat is een pijnlijk verwijt binnen een democratie. Tegelijkertijd doet de vraag zich voor: wat is dan die vrijheid? En kunnen we alles wel in dezelfde mate nastrevenswaardige vrijheid noemen? Het risico bestaat enerzijds dat we de vrijheid zodanig gaan inperken dat we haar kleiner maken, met het doel haar te beschermen óf dat we anderzijds de vrijheid zo oprekken dat het een leeg begrip wordt. Tijden van polarisatie zijn gebaat bij een onderzoek naar ons begrippenkader. We gebruiken de denkbeelden van vier filosofen die hebben nagedacht over hoe te leven in en met vrijheid als basis van onze colleges: Mill over vrijheid van meningsuiting, Arendt over vrijheid en verantwoordelijkheid op het publieke domein, Foucault over de relatie gedisciplineerd subject en vrijheid en Berlin over positieve en negatieve vrijheid. 

 

docentDrs. Petra Bolhuis en drs. Theo Meereboer
onderwijsvorm4 hoorcolleges met ruimte voor interactie  
studiebelastingca. 1 uur per college
literatuurLeeswijzer en hand-outs/power points staan een week voor aanvang van de cursus op de website van de docenten: www.maieutiek.nl/aanbod/cursusmateriaal/
dag en tijdmaandag en woensdag, 10.30-13.00 uur
data22, 24, 29 en 31 juli 2019
cursusprijs€ 116
overige informatieteksten zijn zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar
uiterste aanmelddatum16 juli
     

 

 Direct aanmelden