Foucault: seksualiteit, moderniteit en identiteit

Boer_Michel_Foucault_Nemomain_Eigen_werkMichel Foucault is een van de belangrijkste filosofen uit de twintigste eeuw, bekend vanwege zijn studies naar waanzin, macht en ethiek. Een van zijn meest invloedrijke ontdekkingen is de biopolitieke structuur van het westerse machtsapparaat: vanaf de moderniteit gaat de staat zich steeds meer bekommeren om de fysieke en mentale gezondheid van haar burgers – met hoe zij leven (bios). Zij bepaalt wat als ‘gezond’ en ‘ongezond’ geldt en krijgt daarmee een ongekende invloed op de manier waarop mensen leven.

Foucault komt tot dit inzicht in een historisch onderzoek naar seksualiteit: in zijn provocerende Geschiedenis van de seksualiteit signaleert hij dat vanaf de zeventiende eeuw artsen, psychologen, sociologen en onderwijzers – kortom, allerlei representanten van maatschappelijke instituties ─ massaal de seksualiteit van individuen gaan onderzoeken, wat uitmondt in een grootschalige catalogisering van seksuele identiteiten en bepalingen van zogeheten ‘normaal’ en ‘abnormaal’ gedrag. Was seks in antieke tijden slechts een deel van het menselijk bestaan, in de moderniteit wordt het steeds meer opgevat als onze ‘kern’: wil je weten wie je werkelijk bent, dan moet je je seksualiteit onderzoeken. En dat zien we terug in de huidige nadruk op seks – in reclame, media en politieke discussies.

Door het eerste deel ─ De wil tot weten ─ te lezen, krijgt u inzicht in wat het betekent dat de moderne mens zich zo nadrukkelijk tot seksualiteit verhoudt. Hierin betoogt Foucault dat de moderne vrijheid om over seks te praten en een eigen seksuele identiteit te ontwikkelen, gepaard gaat met een geheel nieuwe vorm van onvrijheid. De cursus biedt u vanuit Foucaults unieke perspectief een kritische kijk op onze tijd.

docentYpe de Boer MA
onderwijsvorm4 hoorcolleges afgewisseld met close-reading, met ruimte voor vragen
studiebelastingca. 2 uur lezen per college
literatuurverplichte literatuur: Foucault, M. Geschiedenis van de seksualiteit, Boom: Amsterdam, 2018, ISBN
dag en tijdmaandag en woensdag, 10.30-13.00 uur
data24, 26 juni, 1 en 3 juli 2019
cursusprijs€ 116
uiterste aanmelddatum18 juni
     

 

 Direct aanmelden