Star Trek en de dilemma’s van onze tijd - GESLOTEN -

Demant_Leonard_Nimoy_William_Shatner_Star_Trek_1968_BBy_NBC_TelevisionHebben wij het recht te interveniëren in vreemde culturen die we vaak maar half begrijpen? Zijn nationaal zelfbeschikkingsrecht en internationale samenwerking te combineren? Kunnen robots bewustzijn ontwikkelen en vallen zij dan ook onder de mensenrechten? Kan een vreedzame samenleving zich staande houden tegen een totalitaire en expansionistische vijand die alles en iedereen aan zich 'assimileert'? Het lijkt een grap maar is ernst: Amerika’s succesvolle science-fictionserie Star Trek werpt een spannend en vaak humoristisch licht op serieuze internationale kwesties. Via de omweg van ons heelal in de toekomst gaat het indirect over Syrië, klimaatverandering, vluchtelingenstromen of over onze eigen identiteit.

Een in de vierentwintigste eeuw geprojecteerd imaginair universum, bevolkt door Klingons, Vulcans en andere intrigerende of afschrikwekkende aliens, kan ons helpen na te denken over de problemen van vandaag: Hoe als zeer diverse (groepen van) mensen samen te leven op één kwetsbare planeet? Welke politieke, internationale en zelfs wijsgerige of theologische vraagstukken roert de serie aan? Individu of gemeenschap, wie heeft voorrang? Hoe gaan we om met een traumatisch verleden? Hoe communiceren we met intelligente levensvormen wier waarden radicaal van de onze verschillen? Bestaat er een beter alternatief voor onze moeizame eenentwintigste-eeuwse internationale betrekkingen? Hoe 'vertalen' we de levensbedreigende problemen waarmee de bemanning van het ruimteschip Enterprise zich in haar expeditie naar de 'final frontier' telkens weer mee geconfronteerd ziet naar de dilemma’s van onze eigen tijd? En kunnen we iets met de 'oplossingen' die de serie fantaseert? Aan de hand van filmfragmenten uit de verre toekomst bezien we de wereldproblemen van vandaag.

Bent u geen 'Trekkie'? Laat u dan vooral niet afschrikken door het Star Trek-thema, maar laat u verrassen door dit fictieve, maar goed onderbouwde toekomstperspectief op onze tijd en de afgelopen decennia... Een cursus met een speelse insteek, maar over serieuze zaken!

docentProf. dr. Peter Demant
onderwijsvorm4 hoorcolleges met ruimte voor vragen
studiebelastingenkele uren per week, naar eigen inzicht
literatuurgeprinte hand-outs (geen reader - anders dan in gids vermeld)
dag en tijddinsdag en donderdag, 13.30-16.00 uur
data23, 25, 30 juli en 1 augustus 2019
cursusprijs€ 116 (incl. hand-outs) (anders dan in gedrukte gids vermeld staat - er is geen reader)
overige informatiekennis van Star Trek is niet nodig om de cursus te kunnen volgen
uiterste aanmelddatum9 juli
     

 Direct aanmelden