Franse componisten van de negentiende eeuw: de Romantici - GESLOTEN -

Ezendam - RomanticaWaarin vindt de Franse muziek uit de negentiende eeuw haar muzikale oorsprong? Wat is de rol van de oude meesters aan het Franse Hof, en wat was hun invloed op de muziek van na de Franse revolutie? In deze cursus over de Franse componisten van de negentiende eeuw ligt het accent op de Romantici.
In 1871 richtte Camille Saint -Saëns de ‘Société Nationale de ‘Musique Française’ op. Hij streefde hiermee de karakteristieke kwaliteiten van de nationale muziek te herontdekken en de aandacht minder te richten op opera en komische opera. Leden van dit genootschap waren Franck, Lalo, Massenet, Bizet, Fauré, Satie en Debussy. Deze componisten, met zowel verschillende ambities als verschillende talenten, ontmoetten elkaar teneinde de Franse muziek van vreemde – vooral Wagneriaanse – smetten te zuiveren, om zo de Franse traditie die in de late achttiende eeuw was ontstaan te herstellen.
Al snel ontstonden drie richtingen: de typisch Franse traditie, doorgegeven door Saint-Saëns en zijn leerlingen, in het bijzonder Fauré; de kosmopolitische traditie, met componisten als Franck en zijn leerling d’Indy, die aan de klassieke schema’s wilden blijven vasthouden; en tot slot de derde lijn, geworteld in de traditie van Rameau en Couperin. Latere generaties verwerkten deze waarden op geheel nieuwe wijze en dit bood zowel de Franse- als de buitenlandse muziek ongekende perspectieven. Deze ontwikkelingslijnen vormen de basis voor deze zes colleges, waarin per college een componist centraal staat.

Jan Ezendam bespreekt de werken in samenhang met de persoonlijke scheppingswereld van de componist en in samenhang met het tijdsbeeld en de veranderende stijlkenmerken. Per college worden specifieke aandachtspunten en bouwstenen van de compositie behandeld, toegelicht aan de piano.

Opbouw
college 1 ‘Clarté et equilibré’. Rameau en Couperin: over de invloedsfeer van de Franse muziek uit de late achttiende eeuw
college 2 Romantiek in Frankrijk. Hector Berlioz: orkestrale programmamuziek
college 3 De ‘Artisan’. Camille Saint-Saëns: virtuositeit en beheersing van alle genres en stijlen
college 4 De Franse opera. Georges Bizet met in de marge Gounod, Lalo en Massenet
college 5 De kosmopolitische traditie. De school van César Franck
college 6 Kamermuziek. Gabriël Fauré: intimiteit en vernieuwende harmonie

docentDrs. Jan Ezendam
onderwijsvorm6 hoorcolleges
studiebelastingnihil
literatuurgeen
dag en tijdvrijdag, 13.30-15.45 uur
data30 november, 7, 14 december 2018 en 11, 18 en 25 januari 2019
cursusprijs€ 168
cursuscodeV438-18nj
overige informatieVan de deelnemers wordt geen specifieke voorkennis zoals notenlezen verwacht. Toegankelijkheid zaal: Laatste etage is alleen toegankelijk per trap.
Deze cursus krijgt in 2019 een vervolg met de muziek van de impressionisten en de ‘Groupe des Six’.
uiterste aanmelddatum21 november
  

 Direct aanmelden