Op weg met Abraham naar Mozes - Van geschenk tot gebod - Inschrijven niet meer mogelijk

Gabriner - Mozes AbrahamIn Genesis, hoofdstukken 12, 13, 15, 17 en 22, doet God Abraham en zijn nakomelingen een groot aantal beloften: ze zullen een eigen land krijgen, ze zullen roem en macht vergaren, ze zullen zich eindeloos vermenigvuldigen, enzovoorts. Dit heet het ‘Abrahamitische Verbond’ (de ‘Brit’ in het Hebreeuws). De verlangde tegenprestatie is zo gering, namelijk besnijdenis en de erkenning van God als enige stamgod, dat het ‘Verbond’ hier veel weg heeft van een eenzijdig geschenk, dat letterlijk uit de hemel valt! Vanaf Exodus, hoofdstuk 20, daarentegen, krijgt Gods ‘Brit’ met Israël plotseling de vorm van een wederzijds contract, waarbij er wel een flink tegenprestatie wordt verlangd! Nu zal Israël vastzitten aan een spijkerharde wetgeving met 613 verboden en geboden (‘mitzvot’). Van een geschenk is er absoluut geen sprake meer, geschenk is bij Sinaï zonder meer gebod geworden.

Wat is er gebeurd tussen Abraham in Genesis en Mozes in Exodus, van geschenk naar gebod, dat zo’n radicale verandering kan verklaren? De zoektocht naar een verklaring zal ons langs een reeks zeer boeiende thema’s leiden: die van monotheïsme versus polytheïsme, die van afgoderij, die van de ‘familiemetafoor’, met God als Vader en Adam en Eva als stamouders, en die van het ‘Verbond’ zelf. De laatste drie colleges worden gewijd aan nauw aanverwant thema’s: de Joodse bijbel en het idee van de morele held, de niet-Jood als held in de Joodse Bijbel en Genesis als ‘Grondwet’. De cursus staat open voor iedereen die de Bijbel een warm hart toedraagt, van geïnteresseerde beginner tot Bijbelvaste gevorderde. De centrale lijn: hoe legden monotheïsme, afgoderij, gezin en contract samen de basis voor de Joodse Bijbel?

docentDr. Paul Gabriner
onderwijsvorm8 hoorcolleges met ruimte voor discussie
studiebelastingenkele uren leeswerk ter voorbereiding
literatuurBijbel (meebrengen naar ieder college)
geprinte syllabus (laatste college beschikbaar)
dag en tijddonderdag, 10.30-13.00 uur
data11 oktober t/m 6 december 2018
geen college op 25 oktober
cursusprijs€ 234 (incl. syllabus t.w.v. € 10)
cursuscodeV113-18nj
uiterste aanmelddatum27 september
  

 Inschrijven niet meer mogelijk