Psychologie IV - Gezondheidspsychologie - VOL -

Wismeijer - Psychologie IVHet biopsychosociaal model stelt dat er een duidelijke interactie is tussen het functioneren van het lichaam (bio) enerzijds, en de psyche van de mens (psycho) en zijn sociale omgeving (sociaal) anderzijds. We weten echter ook dat emoties en psychologische factoren een invloed kunnen hebben op onze lichamelijke gesteldheid. Zo leidt stress tot een verhoogde kans op infecties en vatbaarheid voor virussen en resulteren psychologische interventies in sommige gevallen in een aantoonbare verbetering van lichamelijke functies. Hoe zit deze wisselwerking in elkaar? Het veld van de gezondheidspsychologie richt zich op dit snijvlak van lichaam en geest.
In deze cursus staat de relatie tussen lichaam en geest centraal en komen de meest relevante inzichten uitvoerig aan bod. Na een korte inleiding in de psyche van de mens worden verschillende lichamelijke processen besproken, en dan met name de rol van de psyche hierin. Tijdens de cursus zal in het bijzonder worden gekeken naar hart- en vaatziekten, stress, kanker en pijn. Ook wordt aandacht besteed aan onderzoeksmethoden die men in dit veld toepast en aan welke plaats de inzichten (zouden moeten) krijgen in de huidige gezondheidszorg.

opzet
- Biopsychosociaal model: Inleiding (college 1); Stress (college 2)
- Ons brein en pijn: Oorzaken en beleving (college 3); Behandeling (hypnose, afleiding, en virtual reality) (college 4)
- Emoties en gezondheid: Inleiding (college 5); Kanker en benefitfinding/posttraumatische groei (college 6)
- Placebo en ingebeelde ziekten (college 7 en 8)
- Psychologie van hart-en vaatziekten (college 9)
- Somatische fixatie (college 10)

docentDr. Andreas Wismeijer
onderwijsvorm10 colleges met sheets en videomateriaal
studiebelastingnaar eigen inzicht
aanbevolen literatuurKaptein, A., Beunderman, R., Dekker, J., Vingerhoets, A. (Eds). 2013. Psychologie en geneeskunde. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
dag en tijddinsdag, 10.00-12.15
data16 januari t/m 17 april 2018
geen college op 30 januari, 13 februari, 6 maart en 27 maart
cursusprijs€ 280
cursuscodeH242-18vj
overige informatiemeer informatie over de leergang Psychologie, planning, deelname en voorrang op inschrijving.
uiterste aanmelddatum9 januari
  

 Direct aanmelden