Kunstgeschiedenis II - De middeleeuwen

Hoekstra-KG2Vroegchristelijk, Byzantijns, Karolingisch, Ottoons, romaans en gotiek -  het imago van de middeleeuwen als een ‘donkere tijd’ tussen de klassieke oudheid en de Renaissance wordt al geruime tijd als achterhaald beschouwd. Ook uit recent onderzoek blijkt dat er sprake is van veel wederzijdse beïnvloeding van klassieke en christelijke kunst. Al voordat keizer Constantijn het christendom als godsdienst erkent, wordt de vraag gesteld welke functie beelden in een christelijke wereld dienen te vervullen. In christelijke catacomben en liturgische voorwerpen keren keizerlijke motieven terug. Omgekeerd worden antieke vormen gebruikt in afbeeldingen om Bijbelse vertellingen zichtbaar te maken voor hen die niet kunnen lezen of schrijven. In de groots opgezette mozaïeken in kerken te Ravenna vermengen klassieke tradities met christelijke thema’s. De schilderkunst bloeit in de schitterende psalteria en evangeliaria, ten tijde van Karel de Grote en het latere Ottoonse keizerrijk.

Hoewel klassieke tradities zichtbaar blijven, ontstaan er ook nieuwe stijlen. De uitbeelding van Christus of Maria verandert in samenhang met religieuze en literaire ontwikkelingen. De laatmiddeleeuwse privédevotie is van grote betekenis voor een religieuze kunst, waarin lichamelijkheid en devotie centraal staan.
In de religieuze architectuur van de middeleeuwen vormt het klassieke model het uitgangspunt. De Romeinse 'basilica' herkennen we in de romaanse architectuur. In de hoorcolleges volgen we de ontwikkelingsgeschiedenis naar de gotische kathedralen van Chartres, Reims en Parijs. Bouwkundige ontwikkelingen en inhoudelijke religieuze veranderingen zijn beide van invloed. Lichtfilosofie en getallensymboliek spelen daarbij een grote rol.
De serie colleges besluit met de Italiaanse schilderkunst van de veertiende eeuw, de tijd waarin de kunstgeschiedenis zich ontvouwt als een eindeloze stroom van namen die begint bij de fresco's en panelen van Cimabue, Giotto en Duccio.

docentDrs. Frans Henk Hoekstra
onderwijsvorm10 hoorcolleges
studiebelastingcirca 6 à 8 uur zelfstudie per week
literatuur- geprinte reader (beschikbaar tijdens eerste college, deels Engelstalig)
- H. Honour en J. Fleming, Algemene Kunstgeschiedenis, Amsterdam, Meulenhoff, 14e uitgebreide en herziene editie, 2009 of later verschenen herdrukken.
dag en tijddonderdag, 14.00-17.00 uur
data8 februari t/m 19 april 2018
geen college op 29 maart
cursusprijs€ 299 (incl. reader t.w.v. € 19)
cursuscodeH501-18vj
overige informatieInformatie over de leergang Kunstgeschiedenis, planning, deelname en voorrang op inschrijving
uiterste aanmelddatum25 januari
  

 Direct aanmelden