Architectuurgeschiedenis II - Van renaissance tot Nieuwe Tijd (circa 1420-1800)

Architectuurgeschiedenis IIDe Sint Pieter in Rome is een van de hoogtepunten uit de kerkelijke architectuur van de renaissance en barok, het paleis van Versailles een imposant voorbeeld van vorstelijke architectuur en de fraaie buitenhuizen in Engeland en Nederland zijn juist in opdracht van rijke burgers gebouwd. Vanaf de renaissance gaat naast de kerkelijke architectuur en architectuur in opdracht van vorsten, de burgerlijke bouwkunst een steeds dominantere plaats innemen.

Tijdens deze cursus volgen we de ontwikkeling van de ver¬schillende bouwstijlen en de belang¬rijkste kenmerken daarvan. Van het ontstaan van de vroeg-renaissance in Florence, met het werk van de architecten Brunelleschi en Alberti, verplaatsen we onze aandacht naar Rome en de hoog-renaissance van Bramante. Daarna volgen we de ontwikkeling van deze bouwstijl bij onder anderen Michelangelo en Palladio. De barok van onder meer Bernini en Borromini is typerend voor het door de Pausen beheerste Rome.

De tweede helft van de cursus is gewijd aan de verspreiding van de renaissance en de barok in Noord-Europa. Deze begon in het door Lodewijk XIV geregeerde Frankrijk, verspreidde zich in Engeland en ten slotte in de Nederlanden. In Duitsland en Oostenrijk komt vervolgens onder invloed van een nieuwe religieuze impuls de late barok en rococo tot bloei.
In de twee laatste colleges wordt de architectuur in de achttiende eeuw besproken, waarin de architecten teruggrijpen naar de bouwstijlen uit het verleden en verlichting en romantiek een rol gaan spelen.

We volgen de zeer diverse ontwikkelingen in de verschillende landen van Europa. Dan blijkt hoezeer politiek, religie en geografische omstandigheden van invloed zijn op de archi¬tectonische vormgeving van een land of streek. Duidelijk wordt dat de vormentaal van een architectoni¬sche 'stijl' door maatschappelijke en cultuurhistorische omstandigheden aan¬zienlijk kan verschillen.

docentDrs. Betty Abas
onderwijsvorm10 hoorcolleges
studiebelastingenkele uren zelfstudie
literatuur- geprinte reader (deels Engelstalig)
- D. Watkin, De Westerse architectuur, Een geschiedenis, Boom Uitgevers Amsterdam 2011 ISBN 978 9058 7500 20.
dag en tijdwoensdag, 13.30-16.00 uur
data7 februari t/m 18 april 2018
geen college op 14 maart
cursusprijs€ 286 (incl. reader t.w.v. € 6)
cursuscodeH509-18vj
overige informatieInformatie over de leergang Architectuurgeschiedenis, planning, deelname en voorrang op inschrijving
uiterste aanmelddatum24 januari
 

 Direct aanmelden