Oosterse filosofie: van Veda's tot zen - VOL -

Oosterse filosofie - MelenhorstAzië heeft een lange filosofische traditie. Deze wordt in het Westen nogal eens als zweverig afgedaan. Toch heeft het continent een grote verscheidenheid aan filosofen voortgebracht, van wie velen nuchter en logisch denken hoog in het vaandel hadden.
In deze cursus maakt u kennis met het belangrijkste wijsgerige gedachtegoed van Oost- en Zuid-Azië, niet alleen in de vorm van hoorcolleges, maar ook door bronteksten te lezen en te bespreken. Aan bod komen de vedische traditie en de orthodoxe filosofische scholen van het hindoeïsme in India. Welke verklaringen bieden zij voor het bestaan van de kosmos? En wat is hun kijk op de mens, het leven en de dood?
Het boeddhisme hanteert begrippen die ook in het hindoeïsme belangrijk zijn, zoals reïncarnatie, karma en verlichting. Het heeft hier echter een eigenzinnige draai aan gegeven. Invloedrijk is de boeddhistische filosoof Nagarjuna, die stelde dat ‘leegte’ de ware aard van de mens én het universum is.
We bestuderen ook het confucianisme. Kennis over deze traditie zal u inzicht geven in de manier waarop de Chinese samenleving functioneert. Maar in het Rijk van het Midden is ook het taoïsme van grote invloed: de soms raadselachtige teksten van Laozi en Zhuangzi propageren innerlijke vrijheid, en harmonie van mens en natuur.
De cursus zou niet compleet zijn zonder de typisch Chinese versie van het boeddhisme, genaamd chan, en haar Japanse variant: zen. We bestuderen het gedachtegoed van Huineng en Dogen. Ook zullen we aandacht besteden aan koans: zen-paradoxen bedoeld om het discursieve denken te doorbreken.

docentDrs. Victor Melenhorst
onderwijsvorm10 hoorcolleges met veel ruimte voor interactie
studiebelastingenkele uren per week
literatuurgeprinte syllabus
dag en tijddonderdag, 13.30-16.00 uur
data8 februari t/m 19 april 2018
geen college op 1 maart
cursusprijs€ 295 (incl. syllabus t.w.v. € 15)
cursuscodeV164-18vj
overige informatiemaximum aantal: 30 deelnemers 
uiterste aanmelddatum25 januari


Direct aanmelden