Filosofiegeschiedenis II - De Romeinse en Patristische filosofie

Jagersma-FG2Zoals op talloze andere terreinen betoonden de Romeinen zich wat betreft hun wijsgerige opvattingen dankbare erfgenamen van de Griekse beschaving. De gevestigde Griekse filosofische scholen en tradities vonden in het snel expanderende Romeinse wereldrijk een nieuw onderkomen. De bestaande indeling in Academici (aanhangers van Socrates en Plato), Peripatetici (aanhangers van Aristoteles), sceptici en stoïcijnen bleef eeuwenlang onaantastbaar en werd, met name door Cicero, bij de Romeinen geïntroduceerd. Daarbij kwam de nadruk in nog sterkere mate te liggen op de relevantie van de wijsbegeerte voor het praktische leven en het bereiken van gemoedsrust. Vooral het Stoïcisme beleefde hoogtijdagen in de eerste twee eeuwen van onze jaartelling.
In de derde eeuw zette een nieuwe uitleg van de ideeën van Plato door Plotinus de toon en begon de opmars van het zogenaamde Neoplatonisme. Deze stroming werd gedurende de patristiek (het tijdperk van de kerkvaders) - en met name dankzij het overweldigende optreden van Aurelius Augustinus - op originele wijze geïntegreerd in het christelijke geloof, dat vanaf de keizerlijke erkenning in de vierde eeuw aan een ware zegetocht begon en zich zou ontwikkelen tot de bepalende religieuze en wijsgerige macht gedurende vele volgende eeuwen. Daarbij streefde men er tevens naar de verhouding tussen rede en geloof opnieuw te doordenken, waarmee de grondslag was gelegd voor het centrale vraagstuk van de aansluitende middeleeuwen.

In tien hoorcolleges worden onder meer de volgende Romeinse wijsgeren en stromingen besproken: Cicero, Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius, Plotinus en het Neoplatonisme, de vroege kerkvaders, Augustinus en Boëthius.

docentDrs. Arend Klaas Jagersma
onderwijsvorm10 hoorcolleges met ruimte voor vragen
studiebelastingcirca 1 uur zelfstudie per week
literatuurH.J. Störig, Geschiedenis van de filosofie, Spectrum, 2010
A. Gottlieb, De droom der rede, Ambo/Anthos, 2016
dag en tijddinsdag, 18.15-20.45 uur
data6 februari t/m 17 april 2018
geen college op 13 maart
cursusprijs€ 280
cursuscodeV467-18vj
overige informatiemeer informatie over de leergang Filosofiegeschiedenis, planning, deelname en voorrang op inschrijving.
uiterste aanmelddatum30 januari
  

 Direct aanmelden