Filosofie van de Verlichting III - Democratische Verlichting

Jagersma-VerlichtingIIIDe spanning tussen geloof en rede betreft een kernthema van de westerse wijsbegeerte. Het conflict kwam tot een ongekende uitbarsting in het tijdperk van de Verlichting – ruwweg de zeventiende en de achttiende eeuw. Verlichtingsdenkers namen niet langer genoegen met de aloude filosofische en religieuze denkbeelden, maar daagden deze zienswijzen voor het gerechtshof van de rede. Zij uitten scherpe kritiek op de invloed van traditionele wijsgerige, kerkelijke en politieke autoriteiten op maatschappij en wetenschap, en benadrukten het belang van tolerantie, autonomie, vrijheid van meningsuiting en godsdienst, en scheiding van kerk en staat. De Verlichting wordt sindsdien beschouwd als de kraamkamer van moderne westerse waarden en de indertijd ontwikkelde ideeën zijn onverminderd relevant en actueel.

In een driedelige leergang over de filosofie van de Verlichting schenken we aandacht aan de originele opvattingen die in deze periode door tal van vermaarde en minder bekende denkers zijn bepleit. Daarbij zullen de respectievelijke delen van de magistrale en alom geprezen trilogie over de Verlichting van de gerenommeerde historicus Jonathan Israel als leidraad fungeren.

Dit derde en afsluitende deel van de leergang staat in het teken van de woelige filosofische en politieke ontwikkelingen in Europa gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw. We bestuderen de tegenstellingen tussen radicale en gematigde Verlichtingsdenkers en concentreren ons daarbij op enkele bepalende kopstukken uit dit tijdvak, zoals Diderot, Rousseau, Hume en Kant. Daarnaast komt de relatie tussen de Verlichting en de Franse en Amerikaanse revoluties aan bod, alsmede de doorwerking van Verlichtingsideeën in hedendaagse opvattingen over democratie en mensenrechten.

docentDrs. Arend Klaas Jagersma
onderwijsvorm10 hoorcolleges met ruimte voor vragen
studiebelastingcirca 7 uur zelfstudie per week
literatuurJ.I. Israel, Democratische Verlichting, Uitgeverij van Wijnen, 2013 e.v. Uiteraard kan ook gebruik worden gemaakt van de originele Engelse uitgave: J.I. Israel, Democratic Enlightenment, Oxford University Press, 2011 e.v. Het boek fungeert als leidraad en zal gezien de omvang en het encyclopedische karakter ervan niet volledig (kunnen) worden besproken. Het is daarom beslist raadzaam, maar niet verplicht om het werk aan te schaffen.
dag en tijdzaterdag, 11.30-14.00 uur
data27 januari t/m 14 april 2018
geen college op 10 februari en 10 maart
cursusprijs€ 280
cursuscodeV468-18vj
overige informatieDeze cursus maakt deel uit van de leergang Filosofie van de Verlichting, maar staat open voor alle belangstellenden, al is filosofische voorkennis wel noodzakelijk.
uiterste aanmelddatum21 januari
 

 Direct aanmelden