De tragische held

Jacobs_Tragische_held_Hugues_Edipe_a_Colone_Musee_dOrsay_BRON.jpgHet Griekse denken wordt gekenmerkt door tegenstellingen, zoals die tussen het Apollinische en het Dionysische. De oude Grieken hadden een heel eigen bewustzijn van de waarde van welhaast bovenmenselijke prestaties, dat echter samenging met het bewustzijn van de eindigheid en zelfs futiliteit van het menselijke streven. Die twee ontmoeten elkaar in wat de ‘tragische held’ kan worden genoemd, dit in contrast met wat we over de Griekse goden kunnen zeggen: zij presteren veel, maar door hun onkwetsbaarheid hebben de goden niets tragisch. De tragische held daarentegen begint aan zijn onderneming in het bewustzijn dat hij (bijna) geen kans heeft om het er levend van af te brengen. Dat doet hij dan ter wille van een zaak die zozeer verheven is boven zijn eigen beperkte leven, dat hij er desnoods zijn leven voor wil opofferen. Zulke tragische helden treffen we aan bij Homerus, maar ze figureren bijvoorbeeld ook in bepaalde treurspelen (vooral bij Sophokles, maar op een ingewikkelde manier ook in de Medea van Euripides). Over dit samengaan van een heldenmotief en een tragisch motief gaat deze cursus. Er worden in ieder geval teksten gelezen van Homerus en van Sophocles (Antigone) en Euripides (Medea), waarbij docent en cursisten samen het thema actief onderzoeken.

docentProf. dr. Frans Jacobs
onderwijsvorm10 hoor- en werkcolleges
studiebelastingenkele uren per week
literatuur- Euripides, Medea / Bakchanten, vert. Gerard Koolschijn, Athenaeum, ISBN 9789025367282
- Sofokles, Oidipous / Antigone, vert. Gerard Koolschijn, Singel Uitgeverijen, Athenaeum, ISBN: 9789025305727.
- Enkele teksten worden digitaal ter beschikking gesteld.
dag en tijddinsdag, 10.30-13.00 uur
data30 januari t/m 10 april 2018
geen college op 27 februari
cursusprijs€ 280
cursuscodeV463-18vj
overige informatiemaximum 30 deelnemers
uiterste aanmelddatum23 januari
  

 Direct aanmelden