De Dialogen van Seneca - VOL -

Jagersma-SenecaLucius Annaeus Seneca staat bekend als een van de meest prominente Romeinen uit de vroege keizertijd. Geboren in Cordoba beproefde hij na een studie in de retorica in Rome zijn geluk als schrijver. Hij las en bewonderde Cicero en Vergilius en deelde hun verering van het Latijn boven het Grieks. Daarnaast raakte hij betrokken bij en uiteindelijk verstrikt in de Romeinse politiek. Als opvoeder van de latere keizer Nero ontwikkelde hij zich aanvankelijk tot diens belangrijkste raadgever en vertrouwenspersoon en vervulde hij zelfs enige tijd het ambt van consul, de hoogste politieke functie na de keizer. Die eervolle betrekking bood echter geen blijvende bescherming tegen de waan van Nero, die hem uiteindelijk op beschuldiging van betrokkenheid bij een moordcomplot in 65 n.Chr. tot zelfmoord dwong.

Zijn grootste roem vergaarde Seneca als filosoof. Hij groeide uit tot een van de voornaamste representanten van de stoïcijnse wijsbegeerte. In talloze om hun fraaie stijl geprezen opstellen en brieven zet hij op toegankelijke wijze de beginselen van de Stoa uiteen, om de mensen aldus tot inzicht, wijsheid, onverstoorbaarheid en duurzaam geluk aan te sporen. Daarbij komt het bovenal aan op het beheersen van emoties, die de heilzame werking van de rede ondermijnen, de verzoening met de onvermijdelijke gang der dingen belemmeren en verhinderen dat we kunnen loskomen van allerhande vormen van angst (met name die voor de dood). Een befaamde proeve van zijn schrijverschap en levenskunst vormt de als Dialogen bekendstaande verzameling van twaalf opstellen die handelen over de centrale vragen van het leven.

docentDrs. Arend Klaas Jagersma
onderwijsvorm10 hoorcolleges met ruimte voor vragen
studiebelastingcirca 3 uur zelfstudie per week
literatuurSeneca, Dialogen, Boom, 2006
dag en tijddinsdag, 13.30–16.00 uur
data6 februari t/m 17 april 2018
geen college op  13 maart
cursusprijs€ 280
cursuscodeV466-18vj
uiterste aanmelddatum30 januari
  

 Direct aanmelden