Reizen en rondtrekken in het Romeinse Rijk

Meijer-ReizenRomRijkIn de eerste eeuwen van onze jaartelling strekte het Romeinse Rijk zich uit over een immens gebied. Tallozen gingen op reis, per schip of per wagen: gezagsdragers, soldaten, handelaars, toeristen en pelgrims. In vier colleges zal Fik Meijer ingaan op de verschillende aspecten van het reizen. Aan de orde komen de politieke factoren die het noodzakelijk of wenselijk maakten dat legers op weg gingen. Vervolgens wordt ingegaan op de betekenis van de handel voor de antieke economie en de sociale positie van de handelaren. Daarna komen de schepen, de wegen en de wagens aan bod waarmee de reizen werden ondernomen. Hierbij zal gebruikgemaakt worden van de resultaten die de (onderwater)archeologie heeft opgeleverd. Ten slotte zal worden ingegaan op beroemde reizen uit de oude geschiedenis: de zwerftochten van Odysseus, de ontdekkingsreizen van de Carthagers rond Afrika en van Pytheas in het Hoge Noorden. We volgen ook de reizen van de apostel Paulus, met speciale aandacht voor zijn zeereis naar Rome die in Handelingen van de apostelen (27-28) wordt beschreven, en de pelgrimsreizen naar het Heilig Land in de late oudheid.

docentProf. dr. Fik Meijer
onderwijsvorm4 hoorcolleges
studiebelastingafhankelijk van eigen inzet
literatuurgeprinte reader met enkele teksten en bibliografie
dag en tijddinsdag en donderdag, 13.30-16.00 uur
data16, 18, 23, 25 januari 2018
cursusprijs€ 116 (incl. reader t.w.v.  € 4)
cursuscodeV282-17nj
uiterste aanmelddatum4 januari
  

 Direct aanmelden