Nederlandse geschiedenis in Europese context

WaardtDe geschiedenis van de Lage Landen aan de Zee is in veel opzichten anders dan die van de omringende landen. De Republiek die hier in de 16de eeuw ontstond had bijvoorbeeld weinig samenhang. Ook de economische, sociaal-culturele en religieuze ontwikkelingen waren hier al sinds de Late Middeleeuwen anders. Toch bestonden er op veel gebieden nauwe betrekkingen met andere delen van Europa. Deze cursus richt zich op de geschiedenis van de Lage Landen van 1200 tot 1800. Aan de hand van chronologische en thematische aspecten wordt een overzicht daarvan geboden. Daarbij komen thema’s aan bod als de Moderne Devotie en laatmiddeleeuwse vroomheid; de staatsvorming onder de Bourgondische hertogen; de Opstand en de Reformatie; de Republiek; de ongekende economische groei en de Nederlandse dominantie van de wereldmarkt; de wetenschappelijke doorbraken die van hieruit het beeld van de wereld veranderden en de Franse overheersing rond 1800.

docentdr. Hans de Waardt en dr. Ad Tervoort zijn historici en universitair docenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Ad Tervoort is gespecialiseerd in middeleeuwse geschiedenis (college 1-5), Hans de Waardt in vroegmoderne geschiedenis (tot ca. 1800, college 6-10).
onderwijsvorm10 hoorcolleges
dag en tijdzaterdag, 11.00-13.30 uur
data27 januari t/m 14 april 2018
geen college op 10 februari en 10 maart
cursusprijs€ 280
cursuscodeV289-18vj
overige informatieDeze cursus wordt niet in de papieren studiegids aangekondigd. Wie zich heeft aangemeld voor een najaarscursus van Feico Houweling heeft voorrang tot 5 november.
uiterste aanmelddatum22 januari
  

 Direct aanmelden