Geschiedenis en actualiteit van de Baltische staten - VOL -

Erens-Baltische statenSinds 2004 maken Estland, Letland en Litouwen deel uit van de Europese Unie. Deze Oostzeestaten worden vaak in een adem genoemd, maar er wordt vaak aan voorbijgegaan dat het om drie zeer verschillende naties gaat, ieder met een verschillende taal, cultuur en historie. De Baltische landen hebben door de eeuwen heen als speelbal van de grote mogendheden een zeer ingewikkelde en vaak ook tragische geschiedenis gekend. Met name de geschiedenis van de twintigste eeuw speelt nog steeds een grote rol om het heden te begrijpen. Het doel van deze cursus is een helder inzicht te geven in de zeer gecompliceerde geschiedenis van de Baltische landen en verbanden te leggen met de actuele ontwikkelingen waar het Balticum mee wordt geconfronteerd. We kijken onder meer naar de politieke cultuur, economie, kunst en architectuur.
In de eerste vier colleges staat de geschiedenis van de dertiende eeuw tot 1991 centraal. Er is onder meer aandacht voor de emancipatie van de boerenbevolking in de 19e eeuw en het ‘nationale ontwaken’ van de Eerste Wereldoorlog, alsmede voor de jaren 1920-1940, de ‘Gouden Eeuw’ van het Balticum. De moeilijke periode van de Tweede Wereldoorlog, toen het Balticum was ingeklemd tussen de totalitaire grootmachten nazi-Duitsland en Sovjetunie, en de periode erna, toen de Baltische staten gevangen raakten binnen het systeem van de Sovjetunie, kwam ten einde toen na de ‘zingende revolutie’ (1987-1991) de Baltische staten onafhankelijk werden. In de volgende twee colleges staan de ontwikkelingen na 1991 centraal, tot en met de gevolgen van de financiële crisis in de Baltische landen en de invloed van de crisis in Oekraïne. In het laatste college zal dieper ingegaan worden op de problematiek rond de Russische exclave Kaliningrad, die nu geheel door de Europese Unie en de NAVO wordt omringd.

docentDrs. Frederik Erens
onderwijsvorm6 hoorcolleges
studiebelastingnihil
literatuurgeen 
dag en tijdmaandag, 10.30-13.00 uur
data5 februari t/m 19 maart 2018
geen college op 26 februari
cursusprijs€ 168
cursuscodeH234-18vj
overige informatieLabrys Reizen organiseert o.l.v. Frederik Erens een reis naar de Baltische landen (29 mei t/m 8 juni 2018).
Zie ook: labrysreizen.nl/reizen/balten of de advertentie achter in de gids.
uiterste aanmelddatummaandag 29 januari
  

 Direct aanmelden