Europa’s laatste kalifaat - De geschiedenis van het Osmaanse Rijk en de oorsprong van de politieke islam

Blessing-KalifaatDe huidige sterke man van Turkije, Recep Tayyip Erdogan, zou volgens waarnemers een ‘neo-Osmaans’ beleid voeren. Hij zou zich spiegelen aan de autocratische sultans-kaliefen van weleer en de ‘scheiding tussen religie en staat’ in de Republiek Turkije willen opheffen.
Maar wie waren de Osmaanse sultans-kaliefen eigenlijk? Wanneer en waarom waren ze zich ook ‘kaliefen’ gaan noemen, en wat betekende dit in de praktijk? En wat is de relatie tussen de ondergang van het Osmaanse Rijk in 1923, de afschaffing van het kalifaat in 1924 en het ontstaan van de moderne politieke islam vier jaar later?

In deze cursus houden we  een aantal populaire vooronderstellingen over het Osmaanse Rijk kritisch tegen het licht. Zo zullen we zien dat de Osmanen wel degelijk een onderscheid maakten tussen staat en religie, maar die twee sferen eerder als complementair beschouwden dan dat ze elkaar principieel in de weg zouden zitten. Ook zullen we zien dat de Osmaanse geschiedenis geen lange, ononderbroken periode van neergang kende vanaf het ‘gouden tijdperk’ van Suleyman de Prachtlievende, maar dat het rijk veeleer een nieuwe periode betrad, waarin de verhouding tussen de sultan en zijn onderdanen ingrijpend zou veranderen. We zullen zien welke invloed de Europese Verlichting op de Osmaanse elite en de burgers uitoefende, en hoe de laatsten zichzelf bestuurden in afwezigheid van een moderne bureaucratische staat. En, tot slot, hoe het Osmaanse Rijk aan het einde van de negentiende eeuw veranderde in een repressieve politiestaat, waar de voorwaarden werden geschapen voor de strenge secularisering onder Atatürk en de politieke islam als moderne protestbeweging.

docentDrs. Maurice Blessing
onderwijsvorm6 hoorcolleges met gelegenheid voor vragen
studiebelastingca. 1 à 1½ uur per week
literatuurgeprinte reader
literatuursuggestie (niet verplicht) Douglas A. Howard, A History of the Ottoman Empire (2016)
dag en tijdmaandag, 10.30-13.00 uur
data5 februari t/m 19 maart 2018
geen college op 26 februari
cursusprijs€ 175 (incl. reader t.w.v. € 7)
cursuscodeV286-18vj
maximum aantalca. 1 à 1½ uur per week
uiterste aanmelddatum22 januari 
  

 Direct aanmelden