Cultuur van de Etrusken - VOL -

Steensma-EtruskenDe Etruskische cultuur (Midden-Italië, laatste millennium v.Chr.) staat niet voor niets te boek als de eerste grote beschaving in Italië. Dankzij hun handelsgeest, hun kundigheid ter zee en de vruchtbare en mineraalrijke gronden in hun leefgebied waren de Etrusken tijdenlang een belangrijke speler op het mediterrane toneel. Zij onderscheidden zich van de omringende volkeren door hun unieke taal – die geleerden nog steeds voor problemen stelt – en een bijzondere mentaliteit en leefgewoonten, zoals een diepe religiositeit en de opvallend geëmancipeerde positie van de vrouw. De Etrusken onderhielden contacten met verschillende gebieden rond de Middellandse Zee, en dat weerspiegelt zich in hun rijke materiële nalatenschap. De Etruskische beschaving heeft op haar beurt invloed uitgeoefend op andere culturen, waaronder de Romeinse. In later tijden lieten grote kunstenaars zich door de Etruskische kunst inspireren en gebruikten Italiaanse machthebbers dit ‘roemrijke’ verleden graag voor hun eigen politieke agenda. In de achttiende eeuw woedde er in Europa zelfs een ‘etruscomanie’. Ook tegenwoordig gaat veel belangstelling uit naar de Etrusken dankzij een aantal recente, drukbezochte tentoonstellingen en aanverwante activiteiten in binnen- en buitenland.

De Etrusken vormen dus een belangrijke schakel in de keten van de Westerse cultuurgeschiedenis. Deze vierdelige cursus biedt een gedegen introductie tot deze eerste hoogstaande beschaving in Italië. Enkele thema’s die uitvoerig zullen worden behandeld: herkomst (etnische formatie), taal, religie en mythologie, politieke organisatie en sociale structuur, grafcultuur, relaties met andere culturen.

docentNiels Steensma MA
onderwijsvorm4 hoorcolleges met ruimte voor vragen
studiebelastingenkele uren per week
literatuur enig studiemateriaal tijdens de cursus
literatuursuggesties- Sybille Haynes, Etruscan civilization: A cultural history, Londen 2000. ISBN 978 07 141 2256 4.
- Patricia Lulof & Iefke van Kampen (red.), Etrusken: vrouwen van aanzien – mannen met macht, Zwolle 2011. ISBN 978 90 400 7806 4 (o.m. te koop bij het Allard Pierson Museum).
dag en tijdwoensdag, 13.30-16.00 uur
data7 t/m 28 februari 2018
cursusprijs€ 115 (incl. studiemateriaal)
cursuscodeV591-18vj
overige informatieLabrys Reizen organiseert in het september 2018 de reis ’De Etrusken achterna’ o.l.v. Niels Steensma (zie labrysreizen.nl), contactpersoon: Hanneke Bruijn (hb@labrysreizen.nl)
uiterste aanmelddatum31 januari
 

 Direct aanmelden