Hannah Arendt: Het waagstuk van de politiek

Hannah Arendt: het waagstuk van de politiek

Cursusbeschrijving

Hannah Arendt (1906-1975) beschouwde politiek om meerdere redenen als een waagstuk met ongewisse uitkomst, maar dat heeft haar er nooit van weerhouden om politiek engagement te bepleiten en te praktiseren. Ze heeft zich met hartstocht gemengd in de publieke discussie over tal van actuele kwesties, resulterend in een groot aantal kleinere geschriften, vaak begonnen als opiniestuk en later uitgewerkt als essay.

Het voordeel van deze kleinere politieke geschriften is dat ze hierin zichzelf als het ware dwingt om haar vaak eigenzinnige en veelomvattende politieke denken concreet toe te passen op een actueel onderwerp, hetgeen meestal verhelderend werkt. Ook in haar kleinere politieke geschriften slaagt Hannah Arendt er altijd in om haar onderwerp in een bredere theoretische context te plaatsen. Zo leidt een artikel over de publicatie van de Pentagon Papers ten tijde van de protesten tegen de Vietnamoorlog tot een algemene verhandeling over liegen in de politiek en waarom dat juist in de politiek zo verderfelijk is. En een artikel over de strijd voor gelijke burgerrechten voor de zwarte bevolking leidt tot een algemene beschouwing over de rol van geweld in de politiek.

Tijdens deze cursus zullen de kernpunten van haar grote politieke werken zoals De menselijke conditie en Over de oorsprong van het totalitarisme zeker aan de orde komen, maar deze kernpunten zullen benaderd worden via het bestuderen en bespreken van een selectie van haar politieke essays, om zo het waagstuk van de politiek van vele kanten te belichten.

Data en tijden

Deze cursus bestaat uit 9 hoor- en discussiecolleges.

Data: 25 september t/m 27 november 2019.
Let op: geen college op 23 oktober.

Dag en tijd: woensdag, 13.30-16.00 uur.

Literatuur en voorkennis

Hannah Arendt, Het waagstuk van de politiek, Klement (2018), 165 pagina’s.
Hannah Arendt, Over geweld, Olympus Pockets (2019), 156 pagina’s.

Studiebelasting: 1-2 uur per week.

Docent

Hans_CharmantDrs. Hans Charmant is als politicoloog opgeleid aan de Universiteit van Amsterdam en was vanaf 1980 universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn belangstelling gaat uit naar alle mogelijke politieke theorieën en zijn specialisme is de geschiedenis van het Westerse politieke denken.

Prijs en aanmelden

Prijs: € 261 per deelnemer.

Wilt u zich aanmelden voor een cursus?
Dat kan via onderstaande knop. U meldt zich aan per programma. U krijgt dan eerst de vraag om een MijnHOVO-account aan te maken. In de bevestingsmail hiervan vindt u het verzoek een wachtwoord aan te maken. Direct daarna kunt u uw aanmelding voltooien.
Zodra u een eigen MijnHOVO-account hebt, kunt u direct zich voor deze of andere cursussen aanmelden.

De uiterste aanmelddatum voor deze cursus is verstreken; aanmelden is helaas niet meer mogelijk.