Woord en beeld

Kurpershoek_Woord_en_beeld_Divan_Japonais_by_Henri_de_Toulouse-Lautrec.jpgWoord en beeld vertegenwoordigen twee manieren van denken die in combinatie een krachtig communicatiemiddel vormen. Zowel inhoudelijk als visueel kunnen ze elkaar versterken en aanvullen. Ook moderne kunstenaars voor wie de scheiding van kunstdisciplines geen rol meer speelt, maken graag gebruik van de woord-beeldcombinatie. In het werk van Andy Warhol, Sandow Birkie of Jean-Michel Basquiat wemelt het van letters, woorden, namen, frases die volledig geïntegreerde componenten van het beeld vormen.
De reikwijdte van het thema wordt zichtbaar in de bespreking van verschillende woord-beeldthema’s in historisch perspectief. We zien hoeinscriptiesop schilderijen nauwer uitsluitsel geven over bijvoorbeeld een geportretteerd persoon: het geschreven woord maakt abstracte zaken als levensmotto of levenshouding duidelijk en vult het portret aan. Ook visueel kunnen woorden een toegevoegde waarde vertegenwoordigen. Mede onder invloed van Japanse kunst en dekalligrafie
bereikt dit inhoudelijke en visuele samengaan in de negentiende en twintigste eeuw een climax.
Het in de Italiaanse renaissance ontwikkelde genre vanemblemata
verkreeg vooral in het zeventiende-eeuwse Holland een geweldige populariteit. Emblemata bestaan uit een combinatie van een motto, een afbeelding en een korte verklarende tekst. Dankzij deze twee-eenheid van woord en beeld kon een heel gedachtencomplex op bondige wijze aan het publiek worden gepresenteerd.
Tot slot zien we de ‘geheugenpaleizen’
in de kunst: de combinatie van woord en beeld is het meest geëigende hulpmiddel voor het memoriseren. Al in de klassieke oudheid hadden redenaars een visuele methodiek ontwikkeld om zeer lange teksten uit het hoofd te leren. Dergelijke innerlijke ‘geheugenpaleizen’ blijken nog steeds een beproefd middel bij geheugentraining.

  
docentDrs. Ernest Kurpershoek
onderwijsvorm6 hoorcolleges
studiebelastingnihil
dag en tijdmaandag, 10.30-13.00 uur
data6 november t/m 11 december 2017
cursusprijs€ 168
cursuscodeV586-17nj
uiterste aanmelddatum30 oktober
 

 Direct aanmelden