Kunstgeschiedenis II - De middeleeuwen

Kunstgeschiedenis II

Cursusbeschrijving

Het imago van de Middeleeuwen als een donkere tijdsperiode tussen de Klassieke Oudheid en de Renaissance is een gedateerde opvatting. Welke functie vervult beeldende kunst in de Middeleeuwen? Deze cursus begint met de klassieke kunst als basis voor een christelijke beeldtaal. In catacomben en fresco's keren keizerlijke motieven terug. In de schitterende mozaïeken in Ravenna, Venetië en Constantinopel (Istanbul) vermengen klassieke tradities met nieuwe stijlen. De schilderkunst bloeit in de psalteria en evangeliaria, ten tijde van Karel de Grote en het latere Ottoonse keizerrijk.

De uitbeelding van Christus of Maria verandert in samenhang met religieuze, kerkpolitieke en literaire ontwikkelingen. De laatmiddeleeuwse privédevotie is van grote betekenis voor een religieuze kunst, waarin lichamelijkheid en empathie centraal staan. In de architectuur van de Middeleeuwen vormt het klassieke model het uitgangspunt. De Romeinse 'basilica' herkennen we in de romaanse architectuur. In de hoorcolleges volgen we de ontwikkelingsgeschiedenis naar de gotische kathedralen van Chartres, Reims en Parijs. Bouwkundige ontwikkelingen en inhoudelijke religieuze veranderingen zijn beide van invloed. Lichtfilosofie en getallensymboliek spelen daarbij een grote rol.

De serie colleges besluit met de Italiaanse schilderkunst van de veertiende eeuw, de tijd waarin de kunstgeschiedenis zich ontvouwt als een eindeloze stroom van namen die begint bij de fresco's en panelen van Cimabue, Giotto en Duccio.

Deze cursus maakt deel uit van de Leergang Kunstgeschiedenis, maar staat open voor alle belangstellenden.

Data en tijden

Deze cursus bestaat uit 10 hoorcolleges.

Data: 30 september t/m 9 december 2019.
Let op: geen college op 21 oktober.

Dag en tijd: maandag, 14.00-17.00 uur.

Literatuur en voorkennis

Gedrukte reader (deels Engelstalige teksten);
H. Honour en J. Fleming, Algemene Kunstgeschiedenis, Amsterdam, Meulenhoff, 14e uitgebreide en herziene editie, 2009 of later verschenen herdrukken.

Studiebelasting: ca. 6 uur per week.

Docent

FH_HoekstraDrs. Frans Henk Hoekstra is kunsthistoricus en geeft sinds 1994 cursussen voor HOVO. Zijn leergangen heeft hij speciaal voor HOVO ontwikkeld. Daarnaast werkt hij als rondleider in musea en organiseert hij studiereizen. Zie ook franshenkhoekstra.nl

Prijs en aanmelden

Prijs: € 306 (incl. reader t.w.v. € 16 ) per deelnemer.

Wilt u zich aanmelden voor een cursus?
Dat kan via onderstaande knop. U meldt zich aan per programma. U krijgt dan eerst de vraag om een MijnHOVO-account aan te maken. In de bevestingsmail hiervan vindt u het verzoek een wachtwoord aan te maken. Direct daarna kunt u uw aanmelding voltooien.
Zodra u een eigen MijnHOVO-account hebt, kunt u direct zich voor deze of andere cursussen aanmelden.

De uiterste aanmelddatum voor deze cursus is verstreken; aanmelden is helaas niet meer mogelijk.