HOVO (Cultuur)geschiedenis

Verbreed uw blik bij de HOVO-cursussen over geschiedenis en cultuur. Zowel historische perioden en gebeurtenissen als vroegere of hedendaagse andere culturen laten u zien hoe het ooit ging, of elders gaat. HOVO biedt leergangen (cultuur)geschiedenis die meerdere semesters beslaan, maar ook cursussen over specifieke culturen of historische gebeurtenissen. Hieronder vindt u het complete cursusaanbod van september 2017 t/m januari 2018.

 

Houweling-NG1

Nederlandse geschiedenis I - Oudheid en vroege middeleeuwen
De weerstand van de Germaanse stammen tegen de Romeinen: daarmee begon de Nederlandse geschiedenis.
Daarna zijn de Franken en de Friezen hoofdrolspelers in onze geschiedenis…

Houweling-NG3Nederlandse geschiedenis III - De Republiek  - VOL -
De opkomst en ondergang van de Republiek: Maria van Bourgondië, Karel V, de verlating van Filips II
en de jonge Republiek tot aan de Franse Revolutie, die het einde van de Republiek inluidde.
Houweling-EG3Europese geschiedenis III - Het Europa van de nationale staten  - GEANNULEERD -
De geschiedenis van Europa tussen de middeleeuwen en de moderne tijd: een grote familie in een te klein huis.
Van natiestaten en revoluties en het verdwijnen van complete landen.
Melenhorst-ChinaChina, de oude nieuwe grootmacht  - VOL -
China een nieuwe grootmacht? Welnee, het keizerrijk gaat terug tot de prehistorie en
het dynastieke denken heeft nog steeds invloed op het hedendaagse China.
Singor-Fil-Indai-GriekFilosofische betrekkingen tussen India en de Griekse wereld 
De culturen van India en Griekenland hebben vanaf 500 v.C. contact met elkaar gehad:
hoe hebben zij elkaar wederzijds ontwikkeld?
Meijer-ReizenRomRijkReizen en rondtrekken in het Romeinse Rijk 
De Romeinen reisden per schip of per wagen naar Afrika, Rome, de noordelijke en westelijke contreien van Europa.
Fik Meijer volgt gezagsdragers, soldaten, handelaars, toeristen en pelgrims…
Koch-Willem1-2-3Willem I, Willem II, Willem III: Oranjekoningen in tijden van revolutie en oorlog 
Drie koningen, drie verhalen. De drie auteurs van de koningsbiografieën vertellen over Willem I, II en III,
de Europese context en de ontwikkeling van de constitutionele monarchie in de 19e eeuw.
Renner-NapoleonDe opkomst en ondergang van Napoleon Bonaparte  - VOL -
Het leven van Napoleon aan de hand van vier belangrijke momenten uit zijn leven.
Wie was deze zelfbenoemde keizer en welk stempel drukte hij op Europa en op Nederland?
Blessing-KalifaatEuropa’s laatste kalifaat-De geschiedenis van het Osmaanse Rijk  - VOL -
Het Ottomaanse rijk was het laatste kalifaat van Europa en is een van de inspiratiebronnen van de moderne politieke islam.
Een cursus over de geschiedenis van het Osmaanse rijk.
Salfischberger-100jrOktoberrevolutie100 jaar Oktoberrevolutie: een geschiedenis van het Sovjet-socialisme 
Van Oktoberrevolutie tot Gorbatsjov, van de belofte op een stralende toekomst tot de nachtmerrie van het communisme,
de geschiedenis van het Sovjet-socialisme voert langs extremen.
Vossen-IdeologienemptyPolitieke ideologieën: Heden, verleden en toekomst 
Deze cursus biedt inzicht in de politieke ideologieën van de 19e en 20ste eeuw: hoe bieden zij  richtlijnen om de
wereld te begrijpen of veranderen en wat zijn de wortels ervan? 
Geugten-Indonesie_NLIndonesië en Nederland 
Hoe was de verhouding tussen Indonesië en Nederland vanaf de prekoloniale tijd tot heden?
Welke wederzijdse invloeden waren er op cultureel gebied? Een verfrissende kijk op Indonesië.