100 jaar Oktoberrevolutie: een geschiedenis van het Sovjet-socialisme

Salfischberger-100jrOktoberrevolutieIn 1917 grijpt Lenin in Rusland de macht. Hij begint met de opbouw van een samenleving waarin de mens, na duizenden jaren in de historische nacht te hebben gedwaald, eindelijk zijn lot in eigen handen zou nemen. De stralende toekomst lag om de hoek, aldus Marx en Lenin. Als de mens maar begreep hoe de geschiedenis zich met ijzeren noodzaak zou moeten ontwikkelen, dan restte niets dan het paradijs. Maar al direct na de revolutie grijpt Lenin naar draconische middelen teneinde de samenleving onder controle te krijgen. De intrigerende vraag is dan: Werd Lenin gedwongen door de omstandigheden zijn toevlucht tot terreur te nemen, of is deze terreur terug te vinden in de theorie van het socialisme?
Wat waren de concrete denkbeelden van de marxistische denkers? Had men enig idee hoe de socialistische samenleving moest functioneren? Was de revolutie van Lenin meer dan een in zijn uitvoering afschuwelijk populistisch antwoord op de vragen die met de Franse Revolutie en de Verlichting op de agenda van de moderne mens werden geplaatst?
Het Sovjet-socialisme was, net als het fascisme – waaraan ook aandacht wordt besteed – een radicale poging het Kwaad te benoemen en te vernietigen. Hoe het Kwaad bestreden diende te worden, dat wisten de communisten vrij goed. Het socialistisch alternatief echter bleek een nachtmerrie en bracht het volk waarheen zij niet wilden. De collectivisatie van de samenleving, de Goelag, de Tweede Wereldoorlog (de strijd tegen Hitler), Stalin, Chroesjtsjov, Gorbatsjov; de geschiedenis van de Sovjet-Unie gaat naar de poorten van de hel en weer terug.

 

docentDrs. Dick Salfischberger
onderwijsvorm10 hoorcolleges (beperkte mogelijkheid tot discussie)
studiebelastingenkele uren per week
aanbevolen literatuurfacultatief studiemateriaal via de docent. Deelnemers krijgen een uitvoerige literatuurlijst
dag en tijdwoensdag, 10.30-13.00 uur
data27 september t/m 6 december 2017
geen college op 25 oktober
cursusprijs€ 280
cursuscodeV283-17nj
uiterste aanmelddatum20 september
 

 Direct aanmelden