Algemene en annuleringsvoorwaarden


Bij annulering door HOVO-deelnemers worden de volgende kosten in rekening gebracht:
       
Annul-plaatje TABEL

 

 

 

 

tot en met 10 april 2017€ 20 administratiekosten per persoon
Van 11 april t/m 15 mei 2017€ 472,50
16 mei t/m 15 juli 201775% van de cursusprijs
vanaf 16 juli 2017100% van de cursusprijs
     

Annulering door Vrije Universiteit Amsterdam
De Vrije Universiteit Amsterdam behoudt zich het recht voor om tot en met 1 mei 2017 de cursus te annuleren op grond van onvoldoende belangstelling. U ontvangt zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk tussen 16 april en 15 mei bericht of de cursus doorgaat. Wij adviseren u om pas na bericht vanuit de VU over het doorgaan van de cursus uw eventuele vliegticket te boeken. Uw hotelreservering kunt u annuleren volgens de voorwaarden van het Carlton Hotel.

In-de-plaatsstelling
Bij annulering door deelnemers hebt u het recht een vervanger aan te dragen. Voor annulering van het hotel neemt u contact op met het Carlton Hotel, dit gaat buiten HOVO Amsterdam om.

Aansprakelijkheid en overmacht
De Vrije Universiteit is verantwoordelijk voor de inhoud van de cursus. De Vrije Universiteit is op geen enkele manier verantwoordelijk voor uw heen- en terugreis naar en van Wenen alsmede de eventuele gevolgen hiervan, zoals bijvoorbeeld het missen van een vlucht. De Vrije Universiteit is evenmin aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het verblijf in Wenen die zich voordoen gedurende de cursus.

Afbreken van de cursus
Als u als deelnemer niet geheel gebruik maakt van (onderdelen van) het cursusprogramma, maaltijden of excursies of als u de cursus om gezondheidsredenen of om andere redenen, of te stoppen met deelname om wat voor reden dan ook, anders dan door toedoen van HOVO Amsterdam, vervalt uw recht op restitutie van reeds overgemaakte gelden.

Annuleringsverzekering
Wij adviseren u een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. Een reisverzekering is verplicht, ook als u via uw normale ziektekostenverzekering al (gedeeltelijk) voor geneeskundige kosten in  het buitenland bent verzekerd. Meestal dekt een gewone ziektekostenverzekering niet alle werkelijk gemaakte kosten. Belangrijker nog is dat in geval van nood de afwikkeling geschiedt via een Alarmcentrale, wat sneller en efficiënter werkt dan bij uw gewone verzekering.
Verzekeringskosten zijn niet inbegrepen in de cursusprijs.

Geen ANVR of SGR
De dienstlevering beperkt zich tot het aanbieden van een cursusprogramma met maaltijden en enkele excursies. Er is geen lidmaatschap van de ANVR en SGR van toepassing.